ז. סיכום

עד כאן מיון המטרות החינוכיות לפי בלום בתחום ההכרתי ( קוגניטיבי . ( שוב עלינו לציין שלא הובאו כאן המיונים בתחום הריגושי ובתחום הפסיכו-מוטורי שהם תחומים חשובים מאד במעשה ההוראה אך ענינם לצרכי כתיבת מיבחני-כיתה על ידי המורה אינו כה רב . תאור תמציתי של תחומים אלה בליווי דוגמאות מצוי בכמה מקורות . פרק נרחב זה על מיון המטרות בתחום ההכרתי נועד , כאמור , לסייע למורים בקביעת מטרות התנהגותיות לשעוריהם וזאת גם כבסיס לחיבור פריטי המיבחנים בנושאי השעורים . כסיכום לפרק זה נביא להלן טבלת-עזר מתומצתת שבודאי תסייע למורים בשטח זה . 1 כגון : פרלברג אי ומושל אי "מטרות בחינוך ובהוראה" הוצאת הטכניון , 1976 , עמודים . 75-5 ^ 2 בעקבות : Gronlund , N . E . , "Measurement and Evaluation in Teaching ' McMillan Pub . Co ., N . Y ., 1976 , pp . 572-3 . כפי שכבר הערנו במקום ארור , במקרים רבים יוכל המורה להסתפק בחלוקה הגסה של המטרות לשתיים . למטרות הדורשות תהליכים שכליים נמוכים ( ידע והבנה ) ולמטרות הדורשות תהליכים שכליים  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ