תרגילים

א . ציין בכל אחת מהמטרות לדוגמא דלעיל את הסיבות להיותו ממויינות בקטגוריה "הערכה . " ב . חבר חמש מטרות-הערכה בנושאים לימודיים שונים . צייו גם את הכיתה לה נועדו . ג . בכל אחת מהמטרות שחיברת רשום את שלבי החשיבה העשויים לעבור , לדעתך , בראשו של תלמיד המשיג את המטרה . ד . עיין בבחינות הבגרות האחרונות . העתק פריטים שהם , לדעתך פריטים הדורשים יכולת הערכה . נמק .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ