ו. הקטגוריה הששית, והאחרונה, לפי מיונו של בלום היא: 6.00 הערכה Evaluation

הערכה היא יכולת שיפוט של רעיונות , עבודות , מימצאים , שיטות , תכנים וכיוצא בזה . הערכה כרוכה בשיפוט לפי קני-מידה . ( קריטריונים : ( ולפי סטנדרטים לפיהם ביתך לשפוט אם האובייקטים לשיפוט הם מדוייקים , יעילים , חסכוניים , , משביעי-רצוך וכו י .. השיפוט הוא איכותיי או כמותי וקני המידה ; המסייעים לשיפוט הם קני-מידה נתונים , או : קני-מידה : שהתלמיד בורר' אותם : לעצמו . למעשה כל אדם : עורף שיפוטים בתחומים שואגים : באופן בלתי מודע . הנה כך , למשל :, אדם פוגש מכר ובלי משים כבר מעריך הוא האם יחסו אליו היה לבבי ונעים אם לאו , האם כדאי ; לפוגשו שנית או לא , וכיו"ב . אדם שומע,- מנגינה ושופט האם . היא לטעמו אם לאו . קנית בגד , גם היא כרוכה : בשיפוט , דומה . כן גםיבקשרי לרעיונות שונים . אדם שומע רעיון או' גישה והרי , הוא שופכו ומעריך אותה , כרצויה או בלתי רצויה , כמוצדקת או כבלתי' מוצדקת' וכדומה ; . ; שיפוטים והערכות יומיומיות אלה מבוססות . על הרגלים , מוסכמות או רגשות שלפיהם האדם שופט את המידה שבו ? הדבר מתייחס אליו , לפי מידת התועלתיות שנשוא ההערכה יוכל להסב לו או לפי מידת הנזק שהענין יוכל לגרום ל...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ