תרגילים

א . בחר בשלושה נושאים לימודיים שונים נציין את הכיתה לה נועדו ) וחבר לכל נושא מטרה שתפקידה לקדם את יכולת הסינתיזה של התלמידים . ב . השג שאלון מיבחן בגרות ( או שאלון-מיבחן אחר ) , העתק ממנו את הפריטים הדורשים , לדעתך , סינתיזה . נמק . ציין על פי איזו מטרה חוברו , לדעתך , פריטים אלה . ג . נסח את המטרה ההתנהגותית אותה בה למדוד כל אחד מפריטי המיבחן לדוגמא דלעיל .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ