ה. הקטגוריה החמישית לפי מיונו של בלום היא : 5.00 סינתיזה

הסינתיזה היא צרוף אלמנטים וחלקים לשם יצירת שלמות . הדבר כרוך בתהליך של עבודה עם חלקים ויסודות שונים , סידורם , ארגונם והרכבתם יחד כך שייווצר דגם או דפוס או מיבנה שלא היו קיימים בצורה ברורה לפני כן . לפי הגדרה זו הסינתיזה היא תהליך של יצירתיות מקורית ועצמאית שבו על התלמיד לבחור לו אלמנטים מתאימים ממקורות שונים ולצרפם יחד כדי ליצור יצירה כלשהי . זאת , כמובן , על סמך י דע , הבנה , יישום ואף ניתוח ( לפי הצורך ) . דוגמא בולטת לתהליך כזה הוא כתיבת חיבור על נ ושא . יכולת הסינתיזה היא אחד היעדים החינוכיים החשובים של בית-הספר , השואף להביא את תלמידיו לידי יכולת התנהגות יצירתית בתחומים שונים . התנהגות-תלמיד זו מעידה על יכולתו העצמית ליצור רעיונות , תכניות ותכנים שהם פרי רוחו שלו . זאת , בניגוד להתנהגויותתלמיד ברמות חשיבה של ידע , הבנה וכוי שבהן התלמיד מפגין כישורים שכוונו וטופחו על ידי המורה . מטרות לדוגמא : א . היכולת לכתוב מאמר , סיפור או משל . ב . היכולת לחבר חיבור מוסיקלי קצר . ג . היכולת לקחת חלק פעיל בדיון על בעיות חברה תוך שימוש בדעות ,  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ