תרגילים

א . עיין שנית במטרות לדוגמא שבקטגוריה "יישום . " ציין כל מטרה שלדעתך אינה תואמת את מיונה כפי שהובא כאן . נמק . ב . בחר באחת המטרות לדוגמא וכן בשלוש מבין דוגמות פריטי המיבחן , ורשום את השלבים העשויים לעבור , לדעתך , במוחו של תלמיד המשיב לפריטים אלה . ג . בחר בשלושה נ ושאים לימודיים שונים ( ציין את הכיתה לה נועדו ) וחבר ( לכל נושא ) מטרה שנועדה לקדם את יכולת היישום של תלמיד באמצעות תכניו של כל נושא . ד . השג שאלון מיבחן בגרות ( או שאלון מיבחן אחר ) , העתק ממנו את הפריטים הדורשים , לדעתך , יישום . נמק . ה . נסח את המטרה ההתנהגותית אותה בא למדוד כל אחד מפריטי המיבחן לדוגמא דלעיל .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ