ג. הקטגוריה השלישית לפי מיונו של בלום היא: 3.00 יישום Application

" הבנה" קשורה בעיקר ביכולת השימוש בחומר שנלמד . ב"יישום" נדרש יותר . יכולת היישום פירושה הוא שהלומד יוכל להשתמש שימוש נכון בכללים ובעקרונות מתאימים לשם טיפול בסיטואציה חדשה עבורו , או לשם פתרון בעיה חדשה לו . למעשה ., היישום הוא אחת מהמטרות החשובות העומדות לנגד עיניהם של המורים השואפים להביא את תלמידיהם לידי היכולת ללמידה עצמית שהיא בהכרח כרוכה בפתרון בעיות והתגברות על מצבים חדשים לתלמיד . זאת , על סמר עקרונות , כללים , חוקים , רעיונות ותיאוריות וכיו"ב שלמד . יכולת היישום מתבטאת , בעצם , בכושרו של התלמיד העומד בפני מצב או בעיה חדשים לבחור לו ( בעצמו וללא סיוע ) את העיקרון או הכלל וכיוב" ) מתור כל המיכלול שאותו למד ) המתאימים לפתרון בעייתו , או המתאימים לטיפול במצב החדש בפניו הוא עומד . יש הסוברים שלמידה יעילה היא רק זו המביאה את הלומד לידי יכולת יישום , ומשום כך רואים הם בפעילויותיהם של מורים המתכננים ועושים לשם פיתוח כושר היישום של תלמידיהם את אחת מפעילויות ההוראה החשובות . חיבור פריטי מיבחן במטרה למדוד את מידת ההישגיות של כושר יישום , אינו קל . זה מחייב את המורה לחבר פריטי-מיבחן המעמ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ