תרגילים

א . עיין , שנית , בכל אחת מהמטרות לדוגמא בק 9 גוריה "הבנה" דלעיל . ציין כל דוגמא שלדעתך אינה תואמת את מיונה כפי שהובא כאן . נמק . ב . עיין בפריטי המיבחן לדוגמא הנתונים לעיל , והשב : איזה ידע יידרש מהתלמיד בכל פריט כתנאי מוקדם לכך שיוכל להשיב נכון ? ג . בחר חמש מהדוגמאות לפריטי מיבחו דלעיל ורשום את השלבים המשוערים שיעברו , לדעתך , בראשו של תלמיד העונה נכונה על הפריט . לפי זה , האם אמנם דרושה רמת החשיבה כפי שצויינה לגבי כל אחד מהפריטים ? אם לא - נמק . ד . בחר בשלושה נושאים לימודיים שונים ( ציין גם את הכיתות להן נועדו ) וחבר לכל אחד מהנושאים האלה שתי מטרות התנהגותיות-ספציפיות שניתן לשייכו לקטגוריה "הבנה" ( השתדל לחבר מטרות הדורשות תרגום , פירוש וחיצון . ( ה . השג שאלון-מיבחן ( שאלון בחינת-בגרות או אחר . ( מצא בו את הפריטים הדורשים הבנה וציין , בכל מקרה , איזה סוג של הבנה נדרש מתלמיד כדי להשיב .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ