ב. הקטגוריה השניה, לפי מיונו של בלום היא: 2.00 הבנה Comprehension

א .. תרגרם מרמת הפשטה אחת לשטיח.- ב . תרג ו ם * מצ : ררו 5 סמל י ת ijnroe . tthat . j תרגום מצ 1 , רת ^ מלים אחת לאחרת , " הבנה" לפי הגדרתו של בלום דורשת רק רמת חשיבה די נמוכה . היא מתייחסת לסוג של הבנה או תפיסה שבו התלמיד יודע את מה שנמסר לו ויכול לעשות שימוש במסר זה מבלי לייחסו בהכרח לחומר אחר או אף מבלי לתפוס דוקא את מלוא היקף משמעותו והשתמעויותיו . כפי שבראה לעיל מחולקת הקטגוריה "הבבה" לשלוש מחלקות , מחלקות אלה מסודרות בסדר היררכי עולה "מהקל לכבד . " במחלקה הראשונה , תרגום . הובאו שלוש צורות של תרגום . נסקור , נסביר ונדגים להלן את המטרות בקטגוריה "הבנה . " 2 . 10 תרגום התהליך של שינוי צורת ההבעה , תוך נאמנות למקור הוא תרגום . למעשה כל אדם הרואה או שומע דברים משנה אותם במוחו לצורה המוכרת או הנהירה לו ביותר . זהו תהליך מחשבתי של תרגום . גם הצורה בה אנו מסבירים דברים ומביעים מחשבות כרוכה בתרגומם . השימוש בדוגמא , במשל , בתמונה , בנוסחא מתמטית , בתאור גרפי , במלים לועזיות וכוי הוא ביטוי לתהליך מחשבתי זה של תרגום .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ