א. 1.00 ידע KNOWLEDGE

לפי בלום כולל "ידע " התנהגויות הדורשות מהתלמיד תהליכים שכליים המבוססים על זכירה של חומר , תופעות , עובדות , רעיונות וכו י . קטגוריה זו ממויינת לשלוש "מחלקות" שכל אחת מהן כוללת מטרות שונות של ידע , כדלקמן : כפי שניתן לחיוכה המיון הוא משמעותי . שלוש המחלקות מסודרות מימין לשמאל מהרמה הנמוכה והפשוטה ביותר ( מימין ) ועד לרמה הגבוהה והמורכבת יותר של ידע ( משמאל . ( כר גם במסגרת כל מחלקה ערוכות המטרות לפי הסדר מהמטרה בעלת הרמה הנמוכה יותר ( למעלה ) אל המטרה בעלת הרמה הגבוהה ביותר שבמחלקה ( למטה . ( כך , למשל , קל ופשוט יותר לדעת את הגדרתו של מונח יחיד " ) ידע של מינוח ( " מלדעת עובדה שלמה " ) ידע של עובדות ספציפיות . ( " או : קל יותר לדעת מוסכמה בתחום מסויים " ) ידיעת מוסכמות ( " מלדעת את המתודולוגיה בכללותה שלפיה בנוי תחום זה " ) ידע של מתודולוגיה . ( " ביטוי נוסף למיון הדרגתי זה ניתן על ידי המיספור . לקטגוריה " ידע " ניתן המיספור 1 . 00 ולמטרות השונות בקטגוריה זו ניתנו מספרים בסדר עולה ( על פי הרמה הנדרשת בהם . ( להלן נביא את הגדרותיו של בלום לכל אחד ממרכיבי מיון זה ונדגים על ידי מטרות ופרי...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ