3. מיון המטרות החינוכיות

אחד הנסיונות המקיפים ביותר לארגון ולמיון מטרות הוראה וחינור נעשה על ידי קבוצת מומחים בראשותו של פרו ' 0 בנימין בלום מאוניברסיטת שיקגו בשנות החמישים . מאז המשיכו לפתח את שיטת המיון בכיוונים שונים . פרסומיהם העיקריים בנדון הם : 1 . Bloom , B . S . , et al _ , " Taxonomy of Educational Objectives , ^ Handbook I ., The Cognitive Domain" David McKay Co ., N . Y ., 1956 . 2 . Kratwohl , D . R , et . al ., "Taxonomy of Educational Objectives Handbook II ., The Affective Domain" David McKay Co ., N . Y ., 1964 . שיטת המיון ( הטקסונומיה ) הזו הנקראת על שמו של בלום מקובלת מזה כמה שנים . ביסודה של שיטת המיון עמד הרצון ליצור מערכת מיון של מטרות החינוך כדי לאפשר אחידות לשם תקשורת והבנה טובים בין החינוכאים . מיון המטרות לפי בלום כולל אך ורק את המטרות החינוכיות הפורמליות ואינו מתייחס למטרות בתחום התכני מטריאלי של מקצועות ההוראה השונים . המטרות מויינו לפי הסדר מהקל אל הכבד , מהפשוט למורכב ולמופשט יותר , כאשר כל מטרה היא מופשטת וכוללנית יותר מקודמתה . אין גם אפשרות להשיג מטרה כלשהי , לפי מיון זה , אם...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ