תרגילים

. 1 מתוך תכנית הלימודים במקצועו בחר במטרה לימודית כללית וחבר לפיה מטרת-משנה , המנוסחת ניסוח התנהגותי-ספציפי , והמיועדת לאחד השעורים במקצוע הזה . ציין את נושא השעור . . 2 בצורה דומה נסח עוד 4 מטרות התנהגותיות-ספציפיות . . 3 ערוך רשימה קצרה של פעלי-מפתח למטרות ההוראה שהם , לדעתו , אופייניים למקצועו . צייו את המקצוע .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ