2. ספציפיקציה של מטרות הוראה

ניסוחן של מטרות התנהגותיות לטעורים היא מלאכה טעל המורה ללומדה . לטם ניסוח עליו להביא בחטבון את שלוש הנקודות הבאות : . 1 ההתנהגות המבוקשת של התלמיד . . 2 תאור הסיטואציה שבה ירצה לצפות בהתנהגות . . 3 המידה טבה התלמיד יידרש להדגים ולהציג את ההתנהגות . לרשותו של המורה יעמדו , בדרך כלל , ניסוחי המטרות הכלליות המופיעות במבואות לתכניות הלימודים , במדריך למורה או במבואות לספרי הלימוד וכיו"ב . על המורה המתכנן את ההוראה לעשות ספציפיקציה של המטרה הכללית הרלבנטית כדי להגיע לניסוח של מטרות התנהגותיות ספציפיות לשעוריו . להלן דוגמאות לספציפיקציה של מטרה כללית . שים לב לפיצולה של המטרה הכללית למטרות-משנה ספציפיות י ותר ויותר שניסוחן הוא ניסוח התנהגותי המאפשר בסופו של דבר הערכה של רמת הישגי התלמיד ביחס למטרה הלימודית . דוגמא אי :  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ