1. מטרות ההוראה והערכת הישגים

כבר צויין שמיבחן הכיתה , שהוא בדרך כלל מיבחן הישגים מסכם , הוא הוא המשמש כמכשיר להערכת ההישגיות הלימודית בכיתה . באמצעותו מקבל המורה מידע על הצלחה או כישלון של תלמידים בדרכם להשגת מטרות הלימוד . אין ספק , שמשום כך חיוני הוא שהמיבחן ייבנה כך , שממימצאיו אמנם יוכל המורה ללמוד על המידה בה הושגו המטרות שהועמדו על ידי תכנית הלימודים ועל ידו כמטרות בהוראת היחידה הלימודית הנבחנת . לכן , כאשר מתכנן המורה את ההוראה של יחידה לימודית כלשהי , חשוב הוא - בנוסף לסיבות אחדותי הקשורות להוראה עצמה - שיגדיר לעצמו היטב ובצורה נאותה את המטרות השונות שירצה להשיג תוך כדי הוראת היחידה הלימודית המתוכננת . אם " יוגדרו ויובהרו המטרות שבכוונתו של המורה להשיגו עם סיום ההוראה של היחידה הנלמדת , הרי יקל הדבר על בחירת תהליכי ההוראה , התכנים והשיטות בהם יבחר המורה להשתמש כדי להביא את תלמידיו לידי הישגיות לימודית טובה , בהתאם לעקרונות הלמידה . מובן הוא , שמדירה והערכה של הישגיות זו חייבת להיות מבוססת על המטרות שנקבעו והוגדרו מלכתחילה . במלים אחרות - כל פריט במיבחן חייב להיות  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ