טבלה ‭:2-'א‬ סוג מיברונים לפי שיטת פירוש המימצאים ‭. <sup>1‬</sup>