נספח פונקצית ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית

בדת ^ טידןר ! נום 1 ד יר 1 . ג / 1 בב . ו 1 ו - ' 0 : בר וי * וו הסםר נכתב במטרה לקדם את הוראת המתימטיקה , במשולב עם שימוש במחשבים ובמחשבי כיס הניתנים לתיכנות . דרך הוראה זו בשילוב עם מעבדה מתימטית , שבהקמתה דוגלים המחברים , תבהיר לסטודנט לא רק כיצד לפתור בעיות באופן עקרוני , אלא גם כיצד לפתור אותן בפועל לכל דיוק נומרי . הדגש מושם על חשיבה אלגוריתמית ועל כתיבת אלגוריתמים בצורת "חישוביות , " שאינן תלויות בשום שפת מחשב מסויימת . הצגת החומר נעשית מתוך גישה נומרית , שאינה מסתמכת על חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי . לפיכך מתאים הספר במיוחד לסטודנטים ולתלמידי הסמינרים והמיכללות , המתעתדים להיות מורים למתימטיקה , לתלמידי תיכון , הלומדים מתימטיקה נומרית , ולסטודנטים למדעים מדוייקים ולהנדסה בשנתם הראשונה באוניברסיטה , במקביל ובמשולב עם הוראת הקלקולוס . המחברים מאמינים בכל לב , כי עבר זמנם של סרגלי החישוב והטבלאות האלמנטריות , וכי הגיע הזמן שיעמוד לרשותו של כל תלמיד , סטודנט או מדען , מחשב כיס הניתן לתכנות או מסוף למחשב גדול .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ