תרגילים

. 1 יהי X משתנה מקרי סימטרי , כלומר P ( X = x ) = P ( X = x ) לכל . * > 0 בהנחה ע 1 ל- X יש שונות סופית הוכח כי לכל P ( X > t ) < ^ f ^ t > 0 . 2 תהי § פונקציה סימטרית סביב האפס , אי שלילית ומונוטונית לא יורדת עבור 2 ( > 0 כך שהתוחלת E (< f >( X )) קיימת . הוכח כי לכל י t > 0 Km ' ) ^ 7 \ 31 wn . 3 מקרי X מקבל את הערכים 1 , 2 ,... , 99 בהסתברויות שוות של 1 / 99 לכל ערך . יהי A - { X > 90 } - ו A - { ג < 10 } א . השתמש באי-שויון ציבישב כדי להעריך P ( A u A ) rw ב . חשב ישירות את p ( A v A ) והשווה ל - אי .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ