6. הקירוב הנורמלי להתפלגות הבינומית

יהי 1 משתנה מקרי המפולג בינומית עם פרמטרים ח ו . p - נוכל להציג את 1 כטכום של וו משתנים מקריים בלתי תלויים ושווי התפלגות n X = X 1 + X 2 + כאשר כל אחד מה / . - -ים מפולג בינומית עם פרמטרים - ו 1 ק . מכאן שמתקיימים לגבי 1 תנאי משפט הגבול המרכזי , כלומר אם ח מספיק גדול אזי נכון , בקירוב , שהתקנון של X מפולג נורמלית סטנדרטית , כלומר : ° 'vN ( 0 . 1 ) ( q = 1-p ) . P ' DDJI n nayi ! ' 7 # j / j גדול ^ 2 . ) _ (^ 0 £ ) P ( k < X < I ) / npq / npq ישנו "פגם" מסויים בקירוב זה , הנובע מכך שאנו מקרבים התפלגות בדידה באמצעות התפלגות רציפה . לכן , בעוד שבהתפלגות הבינומית ההסתברות של כל נקודה היא חיובית , הרי בקירוב הנורמלי נקבל הסתברות אפס . כדי להבין כיצד ניתן לתקן "פגם" זה ננסה להבין את משמעות הקירוב .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ