4. החוק החלש של המספרים הגדולים

אחד היישומים החשובים של מושג ההתכנסות בהסתברות הוא החוק החלש עול המספרים הגדולים . הגדרה : "החוק החלש של המספרים הגדולים" . יהיו X , X , ... משתנים מקריים המוגדרים על אותו מרחב הסתברות , שהם בעלי תוחלות סופיות 1 ,... חגי בהתאמה לכל ^ 2 - ו , 2 ,. .. וו יהיו : אומר לם , שעל הסדרה חל "החוק החלש של המספרים הגדולים" אם " 0 n ^ n "  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ