1. הקדמה

ראינו כי הבס יס לתורת ההסתברות הוא באפשרות לייחס הסתברויות למאורעות . אפשרות זו מתבססת על תופעת התיצבות השכיחויות היחסיות , המתגלה באופן נסיוני כאשר מתבוננים בסדרה של נ יסויים חוזרים . בפרק זה נדון שוב בתופעה זו ו נראה כיצד ניתן לתת לה הסבר תאורטי במסגרת חוקי ההסתברות אותם פתחנו . ננסה להבין שוב מהי תופעת התייצבות השכיחויות היחסיות . נתבונן בניסוי נתון ויהי A מאורע המוגדר באמצעות תוצאת הניסוי . כדי לקבוע את ההסתברות של המאו רע , A אנו מתבוננים בסדרה של ניסויים חוזרים . תהי 10 תוצאת סדרת הניסויים החוזרים , כלומר w- doj , w ,... ) כאשר ש היא תוצאת החזרה ה - רו על הניסוי . מאחר ואנו מתעניינים במאורע A נגדיר משתנים מקריים 1 , 1 .... באופן ש : אם A קרה בחזרה , , _ . , 27 , ... ר . 1 < - של הניסוי A , iu ); - ?< אחרת  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ