תרגילים

לכן ההסתברות המבוקשת היא P ( 175 < X < 180 ) - P ( 0 5 < Z < 1 . 0 ) - *( 1 . 0 ) - < j >( 0 . 5 ) - 0 . 8413 - 0 . 6915 - 0 . 1498 לכן ל 14 . 98 % - מהחיילים יש גובה בין מ"ס 175 ל . מ"ס 180 - . 1 ציין איזה מהמשתנים הבאים הוא משתנה מקרי בדיד ואיזה רציף : א . מספר תאונות הדרכים בשנה . ב . כמות החלב השנתית המסופקת על ידי רפת מסויימת . ג . הוצאות הנסיעה באוטובוס של סטודנט במשך חודש . ד . כמות החיטה שמניב דו נם קרקע . ה . מספר האנשים היוצאים בשנה לח . ל"ו . 2 משתנה מקר י רציף X מקבל ערכים בין x- ^ - > x- / ופונקצית הצפיפות שלו שם פרופורציונית ל (\ + 1 ) - א . מצא במפורש את פונקצית הצפיפות . ב . חשב את ההסתברויות . P ( 3 < X < 4 ) - 1 P ( X < 4 ) ג . y on את nVninn של X ואת שונותו .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ