3. ההתפלגות הנורמלית

א ומרים כי למשתנה מקרי רציף X יש התפלגות נורמלית עם פרמטרים f 0 2 - 1 y ומסמנים , X ' \ " N ( u , a ) אם הוא בעל צפיפות ( x y ) 2 לכל ! -a ' < x < «> f ( x ) = 2 cr « , כאשר 0 > 0 _ m < v < ^ ההתפלגות הנורמלית משתרעת איפוא על כל הישר , והיא מאופיינת 2 על ידי שני פרמטרים . a - 1 y התיאור הגרפי של פונקצית הצפיפות הוא כאשר y הוא ציר הסימטרית של הגרף . כפי ש יתברר מאוחר יותר , ההשפעה של a על גרף הצפיפות מורכבת יותר , אך ניתן לאמר , שככל ש 0 - גדולה יותר , כן רחבה יותר העקומה של הגרף , כמתואר סכ ימתית בתרש ים הבא .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ