2. דוגמאות למשתנים מקריים רציפים

התפלגות אחידה נאמר כי X הוא משתנה מקרי אחיד בקטע a , b ו נסמן זאת ב , X ' \ ' U ( a , b ) - אם הוא משתנה מקרי רציף בעל צפיפות ההתפלגות האחידה הרציפה היא , איפוא , האנלוג להתפלגות האחידה הבד ידה , שבה יש לכל ערך הסתברות שווה . במקרה הרציף הייאחידות" פירושה שההסתברות של כל קטע ( החלקי ל - נל י ( [ 3 פרופורציונית לאורך הקטע . קל לראות שפונקצית הצפיפות של המשתנה האחיד מקיימת את שתי הדר ישות מפונקצית צפיפות הסתברות : היא אי-שלילית והשטח הכולל מתחתיה , המתואר על ידי המלבן בציור , שווה ל . 1 - נחשב עתה את התוחלת והשונות של ההתפלגות האחידה . לפי ההגדרה שווה התוחלת ל :  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ