1. הגדרת משתנה מקרי רציף

בפרקלם הקודמים דנו במשתנים מקריים בדידים , כלומר במשתנים מקריים , אשר טווח הערכים שהם יכולים לקבל מהווה סדרה סופית או אינסופית . חוק ההתפלגות של משתנים מקריים בדידים אופיין על ידי הערכים שהם מקבלים , נאמר x , x , ... V 2 3 ועל ידי ההסתברויות שלהם בהתאמה PU ) , P ( x ) , P ( x ) , ... j 2 3 פונקצית ההסתברות של משתנה מקרי בדיד קיימה את שתי הדרישות ( א ) P ( x . ) > 0 לכל - 1 , 2 ,... ו ( ב ) 1 PU .. ) - 1  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ