תרגילים

ו . סטודנט , הנוסע לאוניברסיטה 18 פעמים בחודש , מגיע בכל פעם בא ופן מקרי לתחנת הא וטובוס מסי , 79 ומודד את הזמן שנותר לו לחכות ( חלקי דקות הוא מעגל כלפי מטה . ( ידוע שאוטובוס מסי 79 י וצא מהתחנה כל 1 5 דקות . ( א ) חשב את התוחלת והשונות של הזמן , שהסטודנט מבזבז במשך חודש אחד על המתנה לא וטובוס . ( ב ) חשב את התוחלת והעוונות עול מספר הימים בחודעו , בהם הסטודנט מחכה לכל היותר חמש דקות . . 2 בחדר 3 : 1 נשים שמשקלן ג"ק 61 - ו 59 , 57 . בחדר 3 . 2 גברים שמשקלם ג"ק 73 - ו 72 , 70 . בוחרים חדר באופן מקרי ומוציאים ממנו אדם . ( א ) חשב את התוחלת והשונות של משקל האדם שנבחר . ( ב ) חשב את התוחלת והשונות של משקל האדם שנבחר , אם ידוע שהוצא מחדר . 1  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ