6. משתנים מקריים בלתי מתואמים, מקדם המתאם

ראינו , כי אם Y - ו X משתנים מקריים , המוגדרים על אותו מרחב הסתברות , אזי V ( X + Y ) = V ( X ) + V ( Y ) + 2 C 0 V ( X , Y ) מכאן שמעניין , מתי השונות של סכום המשתנים המקריים שווה לסכום השונוי ות , כלומר באיזה תנאים השונות המשותפת שווה לאפס . נגדיר איפוא : הגדרה : "משתנים מקריים בלתי מתואמים" . י היו Y - ו 1 משתנים מקריים , המוגדרים על אותו מרחב הסתברות . נאמר ני Y- ו X" בלתי מתואמים" אם E ( X Y ) = E ( X ) E ( Y ) משתנים מקריים בלתי מתואמים הם , איפוא , משתנים מקריים בעלי תוחלת משותפת השווה לאפס . מתברר ני משתנים מקריים בלתי תלויים הם גם בלתי מתואמים , או ביתר פירוט . טענה י היו - ו 1 ץ משתנים מקריים בלתי תלויים בעלי תוהלות סופיות , המוגדרים על אותו מרחב הסתבר ות , אזי Y - ו X בלתי מתואמים .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ