5. שונות של סכום משתנים מקריים

ראינו כי לגבי משתנים מקריים Y - ו 1 בעלי תוחלת ( סופית ) קיים E ( X + Y ) = E ( X ) + E ( Y ) מכאן טבעית השאלה מהו הקשר בין השונות של X + Y לבין השונות של X ושל . Y כדי למצוא את הקשר נתבונן ב . V ( X + Y ) - נסמן A = E ( X ) y = E ( Y ) / 2 אזי E ( X + Y ) y , + v 2 ולכן V ( X + Y ) = E ( ( X + Y-y ^ ) ) = E (( X-y ) 2 + ( Y-y ) 2 + 2 ( X-u )( Y-y )) , 2 , 2 = E (( X-y ) ) + E (( Y-p ) ) + 2 E (( X-y )( Y-y )) , 2 , 2 כלומר :  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ