1. מושג התוחלת

המדד המקובל ביותר לאיפיון הערך המרנזי של התפלגות הוא הממוצע . לדוגמא , אם באוכלוסיה מסויימת 10 אנשים בגיל 70 15 - ו אנשים בגיל , 80 אזי הגיל הממוצע באוכלוקיה הוא 10 x 70 + 15 x 80 1900 ? 7 0 25 25 כלומר 76 שנה . נשים לב לכך , שבעצם חושב הגיל הממוצע על ידי ( 1 | ) x 70 + ( 1 ) | א 80 והיחסים — - ו — הם השכיחויות היחסיות של הגילים 70 שנה ו 80 - שנה בהתאמה . באופן כללי , אם משתנה מקבל את הערכים , a , a , ..., a באופן שעבור כל ו - 1 , 2 k ( 2 k הערך a ? התקבל . וו פעמים אזי הערך הממוצע של המשתנה הוא + n 3 V 1 2 2 + ... + Vk n + n + ... + n ] 2 k כלומר 4 / Vi כאשר n - n + n + ... + n . הוא המספר הכולל של ערכי . nanwnn היחס __/ הוא השכיחות היחסית של הופעת הערך a . ( עבור כל . ( i = 1 , 2 ,... , k אם נסמן שכיחות יחסית זו ב f , - אזי הערך הממוצע של המשתנה , הנקרא לעיתים בשם "הממוצע המשוקלל , " ניתן על ידי  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ