תרגילים

ו . מטילים קוביה סימטר ית פעמיים . יהיו : - \ סכום התוצאות בשתי ההטלות . - Y התוצאה המקסימלית . - 1 התוצאה המינימלית . מצא את חוקי ההתפלגות של המשתנים המקריים . 1 - ו Y , X . 2 ההסתברות ללידת זכר היא . ^ 5 % במשפחה בת 5 ילדים יהי X מספר הבנ ים . מהי פונקצית ההסתברות של ?/ . 3 כד מכ יל 8 כדורים , מהם 3 אדומים ו 5 - כחולים . כדורים מוצאים מהכד בזה אחר זה ללא החזרה . מהו חוק ההתפלגות של המשתנה , X המציין את מספר הכדורים האדומים שיש להוציא עד להוצאת הכדור הכחול הראשון ? . 4 יהי מ"מ / המקבל את הערכים 0 , 1 , 2 ,... בהסתברויות , P ( x ) המקיימות את המשוואה הדקורטיבית . P ( x ) = 4 / x P ( x-1 ) x = 1 , 2 ,... Nxn את P ( x ) באופן מפורש . . 5 מטבע סימטרית ה וטלה וו פעמים , ו יהי \ ממוצע מספר הפעמים , מתוך וו , בהם הופיעה התוצעה . "ע" א . מצא את פונקצית ההסתברות של . \ ב . בהטלה הראשונה התקבל . "ע" מה ההסתברות שאחרי 5 הטלות יהיה מספר ה"ע" גדול ממספר ? "ת " -ה  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ