4. משתנים מקריים בלתי תלויים

ראינו , כי מתוך הכרת חוק ההתפלגות המשותפת של זוג משתנים מקריים ( X , Y ) נוכל לקבוע את חוקי ההתפלגות ( השוליים ) של המשתנים המקריים X ו- . Y מעניינת , איפוא , השאלה באילו תנא ים קובעות ההתפלגויות השוליות את ההתפלגות המשותפת . שאלה זו מביאה אותנו להגדרה הבאה . הגדרה : "משתנים מקריים בלתי תלויים . " יהי ( X , Y ) משתנה מקרי דו-ממדי בדיד , המקבל את הערכים ( x . , y . ) עבור . j = 1 , 2 , ... - ו 7 = 1 , 2 ,... נאמר כי X" J י ו Y - הם משתנים מקריים בלתי תלויים" אם לכל ו " ולכל j X , Y < VV WW כלומר , אם פונקצית ההסתברות המשותפת של ( X , Y ) שווה למכפלת פונקצית ההסתברות השוליות של X ושל . Y הערות . 1 כדי לבדוק אם זוג משתנים מקריים בדידים , Y - ו X המוגדרים על א ותו מרחב הסתברות , הם משתנים מקריים בלתי תלויים , יש לבנות את טבלת ההסתברות המשותפת שלהם ולחשב את ההסתברויות השוליות . Y - ו X הם משתנים מקריים בלתי תלויים , אם ורק אם המספר ים בתוך ה טבלה שווים למכפלת המספרים בשוליים .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ