3. משתנה מקרי דו-ממדי

ראינו כי משתנה מקרי חד-ממדי נותן ביטוי כמותי לתוצאות השונות של ניסוי . לעיתים ההתעניינות שלנו בתוצאות הניסוי מביאה אותנו לביטוי כמותי דו-ממדי . לדוגמא , בהיברור אדם באופן מקרי מאוכלוסיה , אנו עשויים להתעניין בעת ובעונה אחה בגובה ובמשקל שלו ושניהם משתנים מקריים חד-ממדיים , או בהיבחר סטודנט באופן מקרי מעוניינים לעיתים בזוג הציונים שלו באלגברה ובהסתברות . על כן ההכללה הטבעית של משתנה מקרי חד-ממדי היא משתנה מקרי דו-ממדי . הגדרה : "משתנה מקרי-דו -ממדי . " יהי נתון מרחב הסתברות . הזוג ( X , Y ) יקרא משתנה מקרי דוממדי על מרחב המדגם ה , אם Y - ו X הם משתנים מקריים חדממדיים המו גדרים על . 0 . בלומר , לכל נקודה ש ב 12 - מתאים המשתנה המקרי ( X , Y ) את הנקודה ( X ( u >) , Y ( u )) במישור . דוגמא מטילים מטבע סימטרית פעמיים . מרחב המדגם הוא : )) ת , ת ) , ( ע , ת , , ( ע , ת ) , ( ( ע , ע ) 12 = ( ולכל תוצאה יש הסתברות שווה . 1 / 4 נגדיר שני משתנים מקריים - / מספר ה - "ע . " - Y ההפרש בין מספר ה - "עיי למספר ה - "ת . " המשתנה המקרי הדו-ממדי ( X , Y ) מוגדר על ידי , ע ) ע ) ( 2 , 2 ) 00 ( ת , ע ) ( ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ