2. התפלגויות חד-ממדיות מיוחדות

נביא עתה מספר חוקי התפלגות אופייניים . ההתפלגות הבינומית נאמר כי המשתנה המקרי X מתפלג בינומית עם פרמטרים וו ו - ק , ונסמן זאת בקיצור , X % B ( n , p ) אם X מקבל את הערכים ח 0 , 1 , 2 בהסתברויות P ( X = k ) = ( £ ) p q n k k = 0 , 1 , 2 , 3 ..., n כאשר q - 1-p - 1 0 < p < 1 יש לאשר , שאמנם הגדרנו פונקצית הסתברות ואכן " PU = k ) = f ([) P q k = ( P + q ) " (* K k = 0 k = 0  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ