תרגילים

באוכלוסיה נתונה קיימת מחלה X אצל אדם אחד מתוך . 1000 בדיקה מעבדתית לגילוי המחלה מראה תגובה חיובית אצל 95 % מהחולים , אולם היא מראה תגובה חיובית גם אצל 2 % מהבריאים . נבחר אדם מהאוכלוסיה ונשלח לבדיקה . יהיו ו E ת י * את הבדיקה חיובית . - H האדם חולה במחלה . חשב את ההסתברויות הבאות : א . P ( H ) , P ( H ) ב . P ( E | H ) ג . P ( E | R ) ד . P ( E H ) ה . P ( E H ) ו . P ( E ) P ( H | E ) . T P ( E | H ) . n ט . P ( H | E ) P ( H « E ) . ' יא . P ( fl | E ) יב . P ( H | E ) . 2 זורקים שתי קוביות . מה ההסתברות שבאחת מהן התקבל המספר , 1 אם ידוע ששתיהן נפלו על פאות שונות ?  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ