6. סדרות של ניסויים בלתי תלויים

מושג אי התלות בין מאורעות שהוגדר לעיל אינו מושג פורמלי גרידא . למעשה ישנם הרבה מאד מצבים , אשר בהם נתוני הניסוי ההסתברותי מכתיבים אי תלות בין מאורעות שונים . למשל , כאשר מטילים מטבע מספר פעמים , די סביר להניח כי התוצאות של ההטלות השונות הן בלתי תלויות . כדי להמחיש את השימוש במושג אי התלות נטפל עתה בסדרות של ניסויים בלתי תלויים . נתאר לעצמנו , שנערכים ח ניסויים בלתי תלויים , כלומר שהתוצא ות של הניסויים השונים בלתי תלויות זו בזו . בכל אחד מהניסויים אפשריות שתי תוצאות , שנציינן להלן ב"הצלחהיי וביי כשלון . " ההסתברות להצלחה בכל ניסוי היא p ולבשלון . 1 - p - אם נסמן "הצלחה" ב "ו 1 - כשלון" ב 0 - נוכל לתאר את מרחב המדגם של מערכת וו הניסויים n p באופן הבא : £ > - {( x , X ,..., X ) : X - a n 1 2 n i " ח במרחב המדגם a ישנן איפוא 2 תוצאות שונות . לדוגמא , אם נערכים שני ניסויים - 2 ) וו ) אזי מרחב המדגם הוא : 0 - {( 0 , 0 ) , ( 0 , 1 ) , ( 1 , 0 ) , ( 1 , 1 )}  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ