3. נוסחת ההסתברות השלימה

נפתח בדוגמא . דוגמא שלוש מכונות מייצרות מוצרים בבית חרושת וידוע כי ו מכונה אי מייצרת 50 % מהמוצרים ומתוך המוצרים שהיא מייצרת 10 % הם פגומים . מכונה בי מייצרת 35 % מהמוצרים ומתוך המוצרים שהיא מייצרת 5 % הם פגומים . טכונה גי מייצרת 1 5 % מהמוצרים ומתוך המוצרים שהיא מייצרת % ו הם פגומים . מהו אחוז המוצרים הפגומים ביצור ? אבו מעוניינים איפוא לדעת , מהי ההסתברות לבך , שמוצר המיוצר בבית החרושת הוא פגום , מבלי להתייחס למכונה בה הוא יוצר . נסמן אם כך ב B - את המאורע "המוצר שיוצר  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ