2. נוסחת הכפל

אף כי מושג ההסתברות המ ותנה הוא חדש , הרי בהרבה מקרים דווקא קל י ותר לחשב הסתברוי ות מותנות מאשר את ההסתברויות הרגילות . במקרים אלה נוכל לנצל את הגדרת ההסתברות המותנה לחישוב ההסתברות של חיתוך מאורעות . נזכור , בי לפי הגדרת ההסתברות המותנה אם P ( A ) > 0 , ... _ P ( B "A ) H 1 I J P ( A ) לכן הסתברות החיתוך P ( B A ) נתונה על ידי P ( B A ) = P ( A ) P ( B | A ) באופן דומה נקבל לשלושה מאורעות A , A , A כי : P ( A A A ) = P ( A | A A ) PIA ^ A ) t 2 3 3 ) 2 2 ולכן על ידי שימוש בנוסחא לשני מאורעות נקבל -.P {/ t , n / l 2 n A s J P ( A 1 A ^ A ) PCA A ^ P ( A ) ^ באופן כללי נקבל באינדוקציה ! מסקנה : "נוסחת הכפל"  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ