1. המושג "הסתברות מותנה"

בפרק הקו דם עמדנו על החשיבות של האינפורמציה המצוייה בידינו , לצורך קביעת הסתברויות של מאורעות שונים . בפרק זה נדון בהשפעת העובדה שמאורעות מסויימים קורים , על ההסתברויות של המאורעות השונים במרחב ההסתברות . נפתח בשתי דוגמאות . דוגמא 1 באוכלוסיה מסויימת מספר שווה של גברים ושל נשים . כל הגברים מעשנים , אך כל הנשים אינן מ עשנות . נבחר אדם באופן מקרי . מה ההסתברות שהוא מעשן ? ההסתברות היא . ] - אם ידוע כי האדם שנבחר הוא גבר , מה ההסתברות שהוא מעשן ? ההסתברות היא ו . אם ידוע שהאדם שנבחר הוא אשה , מה ההסתברות שהוא מעשן ? ההסתברות היא . 0 אנו רואים , איפוא , שלפני שאנו יודעים אם האדם שנבחר הוא גבר או אשה , היה עלינו ליחס הסתברות — לאפשרות שהוא מעשן , אך ברגע שאנו יודעים את מינו של האדם שנבחר , יש באינפורמציה זו כדי לשנות את ההסתברות שמייחסים לאפשרות שהוא מעשן . האינפורמציה הנוספת שהאדם הוא גבר משנה את הסתברות המאורע "האדם מעשן , " או במילים אחרות : הסתברות המאורע "האדם מעשן" תלויה בכך אם ידוע ש"האדם גבריי .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ