תרגילים נוספים

. 1 שדה מרובע מחולק ל 9 - שדות , המסודרים בשלוש שורות ובשלוש עמודות . נבחרים בא ופן מקרי שלושה שדות . מה ההסתברות שהשדות יהיו : א . שלושתם בשורה אחת . ב . שלושתם בעמודה אחת . ג . אחד בכל שורה ואחד בכל עמודה . . 2 מעמידים באופן מקרי שני צריחים על לוח שחמט . מה ההסתברות שהם הועמדו במצב בו הם יכולים להוריד זה את זה ? . 3 בכד 10 כדורים המסומנים במספרים מ 1 - ועד . 10 כמה כדורים יש להוציא עם החזרה מהכד , כדי שההסתברות להוציא את המספר 6 לפחות פעם אחת תהיה 90 * לפחות ? . 4 בכתה 20 בנות ו 30 - בנים . בוחרים ועד בן 5 חברים . מה ההסתברות לכך שפרופורצית המינים בועד תשווה לזו שבכתה ?  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ