2. דוגמאות

דוגמא 1 שלושה קלפים נבחרים באופן מקרי מחפיסה בת 52 קלפים . חשב את ההסתברות שבין שלושת הקלפים שנבחרו ישנו בדיוק "אס" אחד . פיתרון הביטוי "באופן מקרי" מציין את העובדה , שלפנינו מרחב הסתברות סימטרי , ולכן לכל תוצאה אפשרית אותה הסתברות . מרחב המדגם מכיל את כל התוצאות האפשריות בבחירת שלושה קלפים מתוך . 52 הקלפים מוצאים ביחד ולכן ללא החזרה ואנו מניחים שהסדר אינו חשוב . לכן , תוצאה אפשרית היא שלשה לא סדורה , המתקבלת בדגימה ללא החזרה מתוך 52 הקלפים . מכאן שמספר התוצאות האפשריות הוא :  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ