1. מרחבים אלמנטריים וסימטריים

הדיון שלנו בבעיות הסתברותיות יתרכז במרחבי הסתברות אלמנטריים . מרחבים אלו מאופיינים על ידי כך , שמרחב המדגם מכיל מספר סופי או סדרה של נקודות מדגם . כלומר , ניתן להציג את מרחב המדגם : כ J ? 0 , = ( w , w ... } 1 2 > למרוובי מדגם כאלה נוהגים לצרף את שדה המאורעות הרחב ביותר , כלומר , בשדה המאורעות B תופענה כל הקבוצות החלקיות ל . n - פונקצית ההסתברות P נקבעת במקרה כזה על ידי סדרת הערכים P . = P (( w . }) i = 1 , 2 .... כלומר , על ידי הסתברויות המאורעות הפשוטים . ואמנם אם y 11 Nn A < = fi כלשהו , אזי הסהברותו P ( A ) נתונה על ידי : . ק P ( A ) = 1 V A בגלל אדיטיביות . P כמובן שהערכים P . עבור " ו - 1 , 2 ,... מקיימים את שתי הדרישות : 1 0 < P < 1 i = 1 , 2 ,... z : P i i  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ