תרגילים נוספים

. 1 ראובן , שמעון ולוי עומדים בשורה . Co B , A jnyiiNnn מוגדרים על ידי הדרישות : - A רא ובן עומד בקצה הימני . - B שמעון עומד בקצה השמאלי . - C לוי עומד בתווך . הגדר את המאורעות n u B , A B C , A u B , B : . 2 יהיו C- ו B , A מאורעות . מצא ביטויים למאורעות הבאים א . . nn 17 A pn ב . קורים B - ו A אך לא . C ג . קורים שלושת המאורעות . ד . לפחות אחד המאורעות קורה . ה . לפחות שניים מהמאורעות קורים . ו . קורה אחד המאורעות בדיוק . ז . קורים שניים מהמאורעות אך לא יותר . ח . אף מאורע לא קורה . ט . קורים לא י ותר משניים מהמאורעות . . 3 הוכח כי P ( A ^ B"C ) = P ( A ) + P ( B ) + P ( C ) - P ( A n B ) - 1 - P ( A"C ) - P ( B"C ) + P ( A " B nC )  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ