2. מרחב הסתברות

בסעיף הקודם הכרנו את המרכיבים השונים של בעיה הסתברותית . נאחד עתה את המרכיבים השונים להגדרה כוללת של "מרחב הסתברות , " שהיא המבנה הפורמלי שבמסגרתו נדונות בעיות הסתברותי ות . הגדרה " . מרחב הסתברות . " השלשה < ft , B , P > נקראת מרחב הסתברות אם : א . - Q . "מרחב המדגם" הוא קבוצה לא ריקה של עצמים הנקראים " נקודות מדגם . " ב . - B "שדה המאורעות" הוא אוסף של קבוצות חלקיות של JJ הנקראות "מאורעות . " האוסף מקיים 1 < j ) - ו £ 2 ( 1 ) הם מאו רעות ( 2 ) אם A מאורע גם A מאורע ( 3 ) האיחוד והחיתוך של מאורעות גם הם מאורעות . ג . - P "פונקצית ההסתברות" מתאימה לכל מאורע A בשדה המאורעות , B מספר ממשי אי-שלילי P ( A ) הנקרא " ההסתברות של "A ומקיים :  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ