תרגילים נוספים

. 1 תהי f ( n ) פונקציה המקבלת ערכים טבעיים ומוגדרת לכל וו טבעי . 1 < n < N כמה פונקציות g ( n ) ניתן להגדיר לכל < n < N ו כך שתקבלנה ערכים שלמים ו- . א . 0 < g ( n ) < f ( n ) לכל וו . ב . | g ( n ) |< f ( n ) לכל . n . 2 בניסיון רפואי יש לתת 4 מנות תרופה מסוג 3 , A מנות מסוג B 4 - ו מנות מסוג . C את מנות התרופות יש לתת בסדר כלשהו . בכמה אופנים ניתן לתת את התרופות ? . 3 מפזרים r כדורים זהים ב - ת תאים שונים . בכמה אופנים ניתן לפזר את הכדורים , כך שאף תא לא ישאר ריק ? . 4 מסדרים וו אנשים , ביניהם ראובן ושמעון , בשורה . בכמה אופנים ניתן לסדרם , כך שבין ראובן לשמעון יפרידו k אנשים ? בכמה אופנים ניתן לעשות זאת אם מסדרים את האנשים על מעגל ? ( התחשב בכיוון החיובי בלבד של המעגל . (  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ