3. מדגמים לא סדורים

הגדרה : "מדגם לא סדור . " תהי נתונה קבוצה של וו עצמים . מדגם לא סדור בגודל r הוא קבוצה חלקית בת . u- > my r תהי נתונה הקבוצה { a , b , c } בת 3 עצמים - 3 ) וו , ( ונתבונן במדגמים בגודל , rmapn pnn ( r - 2 ) 2 אזי נקבל : מדגמים לא סדורים { a , b } { a , c } { b , c } . מדגמים סדורים { a , b } { b , a } { a , c } { c , a } { b , c } { c , b }  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ