2. מדגמים סדורים

הגדרה : "מדגם סדור . " תהי נתונה קבוצה של ח עצמים . מדגם סדור בגודל nyiapnn r הוא שורה ( מסודרת ) של r עצמים מאיברי הקבוצה . דוגמא בסל מצויות 10 פתקא ות עליהן רשומות הספרות . 9 2 , 1 , 0 : מדגם סדור בגודל 2 הוא איפוא מספר דו-ספרתי . מדגם סדור בגודל 3 הינו מספר תלת-ספרתי , וכוי . נניח שרוצים ליצור מספרים , על ידי בחירת ספרות , מהפתקאות שבתוך הסל . חשוב איפוא לציין , מה עושים עם פתקה שהוצאה מהסל ; האם היא מוחזרת לסל לאחר הוצאתה או לא . בהתאם לכך במספרים שיווצרו תוכלנה הספרות להופיע י ותר מפעם אחת או רק פעם אחת , במילים אחרות , בהתאם לכך הספרות במספרים שניצור תהיינה שונות אם לא תוחזרנה הפתקאות . עלינו לציין איפוא , האם הדגימה ( בחירת הספרות ) היא עם החזרות או ללא החזרות . אם הדגימה היא עם החזרות , כי אז ישנם 10 x 10 x 10 - 10 מספרים שונים בני שלוש ספרות ( כאשר מרשים מספרים מהצורה 00 ., 0 .. ואף . ( 000 לעומת זאת , אם הדגימה היא ללא החזרות , כי אז הספרה הראשונה ( משמאל , ( הנקגעת על ידי הפתקה הראשונה שהוצאה מהסל , יכולה להי ות אחת מ 10 -  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ