תרגילים נוספים

. 1 בכיתה מסויימת הוגדרו : - A קבוצת התלמידים הדוברים עברית . - B קבוצת התלמידים הדוברים אנגלית . - C קבוצת התלמידים הדוברים צרפתית . השתמש בפעולות איחוד , חיתוך ומשלים לתיאור הקבוצות הבא ות : א . קבוצת התלמידים דוברי כל שלושת השפות . ב . קבוצת התלמידים הדוברים בדיוק אחת השפות הנ"ל . ג . קבוצת התלמידים הדוברים לפחות אחת מהשפות הנ . ל" ד . קבוצת התלמידים שאינם דוברי עברית . ה . קבוצת התלמידים הדוברים בדיוק שתי שפות . ו . קבו צת התלמידים הדוברים לפחות שתי שפ ות . אילו מהקבוצות הנ"ל זרות ? . 2 הראה שהקבוצה הריקה $ ממלאת עבור פעולות האיחוד והחיתוך את תפקיד האפס בפע ולות החיבור והכפל של מספרים ממשיים . . 3 תהיינה ) S - { 1 , 2 , 3 10 } תחום הדיון ) N - { 1 , 3 , 4 , 7 , 8 } . M - { 1 , 2 , 4 , 5 , 7 , 9 } - ו תאר מהן הקבוצות fM u N tM" N : J - 1 N-M , M- N . 1 * ציין איזה מהיחסים הבאים נכון ואיזה אינו נכון . א . ( A B ) - C = A ?'( B - C ) ב . A B C = A ° B ( C B )  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ