3. פעולות בין קבוצות

נדון עתה בקבוצה S ובאוסף של קבוצות חלקיות שלה . תהיינה M N - ו קבוצות חלקיות של . S נגדיר עליהן מספר פעולות : א . האיחוד של N - ו M מסומן ב , MU N - מוגדר כקבוצת כל האיברים המופיעים או ב M - או ב N - או בשתיהן . ב . החיתוך של , N - ו M מסומן ב , M N - מוגדר כקבוצת כל האיברים הנמצאים גם ב M - וגם ב . N - ג . המשלים של , M - ב N מסומן ב , M - מוגדר כקבוצת איברי M שאינם נמצאים ב . N - ד . המשלים של קבוצת M ( ביחס ל , ( S- מסומן ב , M - מוגדר כקבוצת איברי S שאינם ב . M - כלומר בעצם . M = S - M הערה : אם לקבוצות B - ו A אין אף איבר משותף , אזי A <> B- <(> ונאמר אז כי B - ו A קבוצות זרות .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ