2. יחסים בין קבוצות

הגדרה : "קבוצות שוות . " הקבוצות B - ו A תקראנה קבוצות שוות , ומסמנים זאת > A = B - a A - ל DN ול B - אותם איברים . דוגמא A = { 1 , 2 } B = 2 - 3 / + 2 = 0 } {* : * אזי A = B כי לשתיהן אותם איברים , . 2 - ו 1 כדי להרא ות ששתי קבוצות B - ו A הן שוות , יש למעשה להראות כי כל איבר של A , שייך אף ל B - ולהיפך , כל איבר של B שייך אף ל . A - £ גד . 02 "קבוצות חלקיות . " תהיינה B - ו A קבוצות . B תיקרא "קבוצה חלקית של , A ומסמנים , B < = A אם כל איבר של B הוא גם איבר של . A דוגמאות  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ