59 קווים מנחים והמלצות לטיפול בסוכרת Guidelines & Recommendations for The Treatment of Diabetes Melllitus

רמה טיפולית ( Therapeutic Concentration ) הרמה הטיפולית , או הרמה התרפיוטית , של תרופה היא הריכוז הרצוי והמיטב שלה בנוזל הדם . ( plasma ) הרמה הטיפולית יכולה להישמר על-ידי מתן שוטף של מנת אחזקה maintenance dose - ) . ( MD אמנם השפעת התרופה תלויה בריכוזה באתר הפעולה , אך מאחר שאין זה מעשי לאסוף דוגמיות של נוזלי הגוף השונים מכל חלקי הגוף , ומאחר שיש קשר ישיר בין ריכוז התרופה ברקמות הגוף השונות לבין ריכוזה בנוזל הדם , על-פי רוב מסתפקים בדגימת ריכוז התרופה בנוזל הדם . מדד טיפולי ( Therapeutic Index ) המדד הטיפולי , או המקדם הטיפולי של תרופה , הוא המינון שגובל בהרעלה חלקי המינון היעיל הנמוך ביותר . Therapeutic Index = ( maximum non-toxic dose ) / ( minimum effective dose ) ככל שהערך המספרי של המדד הטיפולי גדול יותר , כך התרופה בטוחה יותר לטיפול . לעומת זאת , ככל שהערך המספרי של המדד הטיפולי קטן יותר , כך התרופה מסוכנת יותר לטיפול . לדוגמא : מדד טיפולי של 2 מרמז על תרופה מסוכנת לטיפול . לעומת זאת , מדד טיפולי של 20 מרמז על תרופה בטוחה יחסית לטיפול . חלון טיפולי ( Therapeutic Window ) החלון ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ