שלושה היבטים של מנהיגות

מנהיגות משולבת נובעת מצירוף מוצלח של שלושה היבטים מרכזיים , כפי שממחישים שלושת המעגלים מתרשים . 11 . 1 שלושת ההיבטים חייבים לפעול במשותף כדי ליצור מנהיגות משולבת . אם אחד מהם לוקה בחסר , גם המנהיגות לוקה בחסר . נבחן כל אחד מההיבטים הללו . מנהיגות תוך-אישית : הנהגה עצמית הוראות הבטיחות השגרתיות שחברות התעופה משמיעות טרם המראה מנחות אותך שבמקרה חירום “ עליך לחבוש את מסכת החמצן שלך לפני שתפנה לעזור לאחרים . ” בנוסף להיותה עצה מעשית שימושית , זוהי גם מטפורה טובה למנהיגות מוצלחת . נקודת ההתחלה הבסיסית למנהיגות מוצלחת היא הנהגה עצמית יעילה . אם לא נטפל קודם ב”חמצן” המנהיגותי שלנו , אל לנו לצפות שנצליח להנהיג אחרים . מנהיגות תוך-אישית פירושה שעליך לגבש זהות ועקרונות מבוססים היטב . כלומר , עליך לדעת מהם הערכים הברורים שאתה פועל לאורם , ולוודא שהם מהווים קו מנחה עקבי בחייך ובקבלת ההחלטות שלך . בשורה התחתונה , מנהיגות תוך-אישית פירושה להיות אמיתי . הנהגה עצמית מוצלחת מצריכה : › הכרה עצמית עמוקה . › דבקות באוסף ערכים ראויים מבחינה מוסרית שמגדירים בבירור את זהותך . › נכונות להיאבק על אמונותיך . › ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ